درخواست افزودن پیج در حوزه کریپتو

در صورتی که صاحب پیج یا کاربر آن هستید و می خواهید پیج مورد نظر شما به فهرست برترین پیج های اینستاگرامی حوزه کریپتو نااریب اضافه شود فرم زیر را تکمیل کنید
رسته پیج را تعیین کنید *
نوع پیج را تعیین کنید *
یا در صورت نیاز می توانید به پیج اینستاگرامی نااریب در اینستاگرام پیام دهید