خانه   /   مجله کریپتو   /   گزارشی از برگزاری کارگاه آموزشی