خانه   /   مجله کریپتو   /   رکورد شاخص ترس در بازار شکسته شد.