خانه   /   مجله کریپتو   /   فروش اخیر کریپتو، سرمایه گذاران را ناامید نکرده است.