خانه   /   مجله کریپتو   /   میزان مصرف برق ماینرهای غیرمجاز ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ مگاوات است