خانه   /   مجله کریپتو   /   بررسی میزان افت هر ارز نسبت به سقف تاریخی