خانه   /   مجله کریپتو   /   احساسات حاکم بر بازار بدون تغییر باقی مانده