خانه   /   مجله کریپتو   /   عرضه اولیه کیمیاتک قطعی شد