خانه   /   مجله کریپتو   /   رشد ریپل و کاردانو در روز سبز بازار