خانه   /   مجله کریپتو   /   28% دوج کوین ها متعلق به یک آدرس است