خانه   /   مجله کریپتو   /   تعداد آدرس های XRP از 4.3 میلیون عدد گذشت