خانه   /   مجله کریپتو   /   حمله خالق اتریوم به رئیس جمهور السالوادور و طرفدارانش