خانه   /   مجله کریپتو   /   میزان لیکوئید کاربران از 120 میلیون دلار هم عبور کرد