خانه   /   مجله کریپتو   /   از هکاتون مجازی تیم لیکوالیتی و جوایز آن چه می‌دانید؟