خانه   /   مجله کریپتو   /   موجودی یک نهنگ ناشناس از مایکرو استراتژی پیشی گرفت