خانه   /   مجله کریپتو   /   سرعت افزایش نرخ بهره در آمریکا کاهش می یابد