خانه   /   مجله کریپتو   /   یکی از نمادین ترین برند های فرانسوی در حال راه اندازی NFT