خانه   /   مجله کریپتو   /   شاخص ترس و طمع برای ششمین هفته متوالی در ترس شدید است