خانه   /   مجله کریپتو   /   30 برابر شدن هزینه کارمزد پالیگان، سبب کاهش 50 درصدی حجم تراکنشهای روزانه