خانه   /   مجله کریپتو   /   بازار نزولی زمان مناسبی برای پی بردن به پروژه های باثبات تر است