خانه   /   مجله کریپتو   /   تراکنش ها در شبکه ی شیباریوم به بیش از 1 میلیارد رسید