خانه   /   مجله کریپتو   /   تتر: در ذخایر خود هیچ اوراق تجاری چینی نداریم.