خانه   /   مجله کریپتو   /   نقطه حمایتی در دو تایم فریم