خانه   /   مجله کریپتو   /   منع خروج از کشور طراحان اصلی ترا توسط کره جنوبی