خانه   /   مجله کریپتو   /   تیم شیبا اینو نام بازی مورد انتظارش را فاش کرد.