خانه   /   مجله کریپتو   /   کاهش زمان نگهداری داده‌های کاربران متامسک