خانه   /   مجله کریپتو   /    قطر وارد میدان شد، اولین صرافی به نام کوین منا