خانه   /   مجله کریپتو   /   ممنوعیت استخراج رمزارز ها، سیاستی شکست خورده