خانه   /   مجله کریپتو   /   مردم به زودی می توانند از ریال دیجیتال استفاده کنند