خانه   /   مجله کریپتو   /   تنها 59 درصد از عرضه اولیه شیبا باقی مانده است