خانه   /   مجله کریپتو   /   در سه ماهه اخیر بیش از 750000 توکن متیک سوزانده شده است