خانه   /   مجله کریپتو   /   لونا 2 با افت 20 درصدی به کف قیمت بی سابقه ای سقوط کرد.