خانه   /   مجله کریپتو   /   لیکوئید کاربران از مرز 700 میلیون دلار عبور کرد