خانه   /   مجله کریپتو   /   سخنرانی هم بنیان گذار نوبیتکس