خانه   /   مجله کریپتو   /   مدیرعامل کوکوین شایعات مسدود شدن برداشت را تکذیب کرد.