خانه   /   مجله کریپتو   /   احساسات سرمایه گذاران نسبت به لونا مثبت است.