خانه   /   مجله کریپتو   /   معرفی استراتژی لاکس، استراتژی برنده ها