خانه   /   مجله کریپتو   /   ادغام اتریوم و لیکوئید شدن سرمایه ی کاربران