خانه   /   مجله کریپتو   /   علاقه کریپتو در سال گذشته در آمریکای شمالی و اروپا کاهش یافته است.