خانه   /   مجله کریپتو   /   تکمیل پروژه ی ریال دیجیتال برای همکاری با روسیه