خانه   /   مجله کریپتو   /   ماینر های چینی پس از ممنوعیت نیز ادامه فعالیت می دهند.