خانه   /   مجله کریپتو   /   فاصله 85 درصدی کاردانو از اوج قیمت خود