خانه   /   مجله کریپتو   /   رئیس کاردانو به کنگره آمریکا دعوت شد