خانه   /   مجله کریپتو   /   بیت کوین با کاهش شدید سختی شبکه در طی یک سال گذشته رو به رو شد.