خانه   /   مجله کریپتو   /   پذیرش CBDC توسط مجمع جهانی اقتصاد