خانه   /   مجله کریپتو   /   یک سرمایه گذار سنگاپوری از ترا شکایت می کند.