خانه   /   مجله کریپتو   /   خرید 643 میلیارد شیبا توسط نهنگ ها در آخر هفته