خانه   /   نهنگ های کریپتو

ارزش ارزهای برداشت شده از صرافی ها
1,102,914,545 تتر
ارزش ارزهای واریزی به صرافی ها
1,366,000,824 تتر
تعداد تراکنش های بازار نهنگ ها
5,216 تراکنش
عنوان حجم نوع سیگنال
تتر واریزی به صرافی ها 538,823,554 مثبت
تتر برداشت شده از صرافی ها 412,175,953 منفی
تراز تتر 126,647,601 صعودی
عنوان حجم معادل تتری نوع سیگنال
خروجی از صرافی ها 5,458 240,507,707 مثبت
واریزی به صرافی ها 17,129 754,876,565 منفی
تراز بیت کوین 514,368,858 نزولی