خانه   /   نهنگ های کریپتو

ارزش ارزهای برداشت شده از صرافی ها
595,043,539 تتر
ارزش ارزهای واریزی به صرافی ها
460,802,958 تتر
تعداد تراکنش های بازار نهنگ ها
2,675 تراکنش
عنوان حجم نوع سیگنال
تتر واریزی به صرافی ها 254,028,335 مثبت
تتر برداشت شده از صرافی ها 200,357,486 منفی
تراز تتر 53,670,849 صعودی
عنوان حجم معادل تتری نوع سیگنال
خروجی از صرافی ها 1,979 85,775,959 مثبت
واریزی به صرافی ها 2,909 126,133,722 منفی
تراز بیت کوین 40,357,763 نزولی