خانه   /   نهنگ های کریپتو

ارزش ارزهای برداشت شده از صرافی ها
2,656,227,011 تتر
ارزش ارزهای واریزی به صرافی ها
1,977,548,899 تتر
تعداد تراکنش های بازار نهنگ ها
8,218 تراکنش
عنوان حجم نوع سیگنال
تتر واریزی به صرافی ها 1,365,923,750 مثبت
تتر برداشت شده از صرافی ها 932,573,346 منفی
تراز تتر 433,350,404 صعودی
عنوان حجم معادل تتری نوع سیگنال
خروجی از صرافی ها 7,375 488,242,453 مثبت
واریزی به صرافی ها 9,135 605,385,632 منفی
تراز بیت کوین 117,143,179 نزولی