خانه   /   نهنگ های کریپتو

ارزش ارزهای برداشت شده از صرافی ها
540,970,549 تتر
ارزش ارزهای واریزی به صرافی ها
510,843,257 تتر
تعداد تراکنش های بازار نهنگ ها
3,072 تراکنش
عنوان حجم نوع سیگنال
تتر واریزی به صرافی ها 211,009,782 مثبت
تتر برداشت شده از صرافی ها 197,700,113 منفی
تراز تتر 13,309,669 صعودی
عنوان حجم معادل تتری نوع سیگنال
خروجی از صرافی ها 1,130 68,953,529 مثبت
واریزی به صرافی ها 1,415 86,351,676 منفی
تراز بیت کوین 17,398,147 نزولی