خانه   /   نهنگ های کریپتو

ارزش ارزهای برداشت شده از صرافی ها
0 تتر
ارزش ارزهای واریزی به صرافی ها
0 تتر
تعداد تراکنش های بازار نهنگ ها
0 تراکنش
عنوان حجم نوع سیگنال
تتر واریزی به صرافی ها 0 مثبت
تتر برداشت شده از صرافی ها 0 منفی
تراز تتر 0 نزولی
عنوان حجم معادل تتری نوع سیگنال
خروجی از صرافی ها 0 0 مثبت
واریزی به صرافی ها 0 0 منفی
تراز بیت کوین 0 نزولی