خانه   /   چالش تحلیل   /   چالش تحلیل بیت کوین

تومان

$

تمامی چالش های باز تا 12 ساعت بعد از باز شدن بازار طی آن روز فعال هستند و پس از آن بسته می شوند. همچنین پایان روز ساعت 00:00 بامداد در نظر گرفته می شود.


هیچ چالشی جهت نمایش وجود ندارد!
لحطاتی دیگر دوباره سعی کنید


عرضه در گردش
حداکثر مقدار قابل عرضه

رتبه
حجم بازار
بالاترین نرخ

تغییرات روز گذشته
درصد تغییرات روز گدشته
حجم بازار روز گذشته

درصد تغییرات هفته گذشته
درصد تغییرات سی روز گدشته
درصد تغییرات سال گذشته

The best

whales   ترین ها


نتیجه ای جهت نمایش وجود ندارد

نتیجه ای جهت نمایش وجود ندارد

نتیجه ای جهت نمایش وجود ندارد
برترین تریدرهای هفته

نتیجه ای جهت نمایش وجود ندارد
رده بندی تریدرها مشاهده همه

نتیجه ای جهت نمایش وجود ندارد